แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 พฤษภาคม 2022


“การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่า พร้อมด้วยนายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม นายศิริเทพ สุจรรยา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อ […]


“ผอ.สปฟ. พร้อมผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้  ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันฉัตรมงคล 4 พ […]