แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 21 มีนาคม 2021


“ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม”

“ศูนย์ปฏิบัติการผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ประสานกำลังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังมีประชาชนร้องเรียนการลักลอบฝังกลบสารเคมีจนส่งผลกระทบต่อน้ำใต้ดินและส่งกลิ่นเหม […]


“ชิงเก็บ ลดเผา”

“กรมป่าไม้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟเข้าประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 200 นาย พร้อมเน้นย้ำการกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และการประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน”นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ลงพ […]