แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2021


ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ขนย้ายไม้ของกลาง

“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน จากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อแปรรูป นำไปใช้ประโยชน์ในราชการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เพ […]


คุ้มกันไม้สาละวิน

“เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ยังคงปฏิบัติภารกิจคุ้มกันไม้สักของกลางในคดีป่าสาละวินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำไปแปรรูปจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน”นายอดิศร นุชดำรงค […]


พยัคฆ์ไพร นำกำลังตรวจยึดเครื่องจักร อายัดไม้ประดู่

“เมื่อ 1 เดือนก่อน ชุดพยัคฆ์ไพรส่งเจ้าหน้าที่สืบหาข้อเท็จจริง กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแส ว่าสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีการนำไม้ผิดกฎหมายเข้ามาแปรรูป กระทั่งพบข้อมูลที่แน่ชัด ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้หลายหน่วยงาน นำกำลังเข้าตรวจยึดเครื่องจักร พร้อมอายั […]


ขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน

“ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน จากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อแปรรูป นำไปใช้ประโยชน์ในราชการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู […]


ขยายผลต่อเนื่องลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

“เจ้าหน้าที่ยังคงขยายผลต่อเนื่อง กรณีขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดวันนี้ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบเป้าหมายบริเวณบ้านหลังป่าข่า หมู่ 17 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบไม้ประดู่แปรรูปถูกซุกซ่อนตามจุดต่างๆ ถึง 119 แผ่น” เจ้าหน้าที่หน่ว […]