แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 มิถุนายน 2024


วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.๑ (ยางชุม) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.๒ (ห้วยเกษม) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา ๗๒ สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุข […]

ร่วมเปิด “โครงการพัฒนา ๗๒ สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ”