แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 มิถุนายน 2024


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด “โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” พร้อมทั้งได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุม กาญจนาภิเษก […]

จัหวัดเพชรบุรี เปิด “โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ”