ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุดรธานี : รัง


PT_Rang1 PT_Rang2