ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : กระบก


PT_Krabok1 PT_Krabok2