ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยะลา : โสกเหลือง


PT_Sokluang1 PT_Sokluang2