ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลก : ปีบ


PT_Peeb1 PT_Peeb2