ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรี : หว้า


PT_Wha1 PT_Wha2