ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดปัตตานี : ตะเคียนทอง


PT_Takienthong1 PT_Takienthong2