ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เกด


PT_Ged1 PT_Ged2