ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพัทลุง : พะยอม


PT_Payorm1 PT_Payorm2