ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาญจนบุรี : ขานาง


PT_Khanang1 PT_Khanang2