ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร : ไทรย้อยใบแหลม


PT_Saiyoy1PT_Saiyoy2