ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรปราการ : โพทะเล


PT_Photale1 PT_Photale2