ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระนอง : อบเชย


PT_Obchoey1 PT_Obchoey2