ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมุกดาหาร : ช้างน้าว


PT_Changnaw1 PT_Changnaw2