ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : กระพี้จั่น


PT_Krapeejan1 PT_Krapeejan2