ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดลพบุรี : พิกุล


PT_Pikul1 PT_Pikul2