ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดลำปาง : ขะจาว


PT_Khajaw1 PT_Khajaw2