ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพะเยา : สารภี


PT_Sarapee1 PT_Sarapee2