“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์” : 7 มีนาคม 2560


ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 1

วันที่ 7 มี.ค. 2560 เวลา 9:00 น. สจป.ที่ 3 (ลป.)นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ  ผอ.สจป.ที่ 3 (ลป.)  นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผอ.สสป.   โดย นายชาติระวี  สัญจร    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เป็นวิทยากรบรรยายการเพาะชำกล้าไม้-สาธิต  และฉายวีดิทัศน์น่ารู้จาก youtube เรื่อง ยางนากับเห็ด ,บ่อน้ำมันบนดินที่บ้านเรา การปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ด  เกษตรทฤษฏีใหม่ โคกหนองนาโมเดล การทำปุ๋ยหมักแม่โจ้1 การเลี้ยงมดแดง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน(Food  Bank) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านนาอิซาง หมู่ 1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายจำนวน 300 กล้า สำรวจความต้องการกล้าไม้ของราษฎร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน

ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 2 ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 3 ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 4 ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 5 ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 6 ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 7 ครูกล้าไม้-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ - 8

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *