ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Slide
ระบบเครือข่าย

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

Slide
Slide

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

"เป็นหลักด้านข้อมูลและเทคโนโลยี"

    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บริการย่อลิ้ง (Short URL) ของภาครัฐมาแล้ว
บริการย่อลิ้ง (Short URL) ของภาครัฐมาแล้ว

ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เว็บปลอมเพื่อหลอกลวงให้กด (phishing) หรือดาวน์โหลดไฟล์แปลกปลอม ไปจนถึงไฟล์อันตราย (Scam) ซึ่งชอบใช้วิธีการผ่านบริการย่อ URL ของเว็บทั่วไป...

20 พฤศจิกายน 2023

ทดลองสร้างภาพต้นไม้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Poly Cam
ทดลองสร้างภาพต้นไม้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Poly Cam

เตรียมการก่อนดำเนินการ

โทรศัพท์มือถือ ที่มี LiDAR sensor ในที่นี้ใช้ apple iphone รุ่น 13Promax

แอปพลิเคชั่น Polycam - LiDAR & 3D Scanner...

14 กันยายน 2023

รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี
รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี

ที่มา : รู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี (025798899.com)

การหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆ เช่น มิจฉาชีพ ไปสืบค้นข้อมูลนิติบุคคลและปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า...

22 สิงหาคม 2023

วิธีแก้ไข หนังสือราชการ เวลาพิมพ์ออกมาแล้วขนาดตัวอักษร (ทั้งหน้า) มักเล็กลงกว่าปกติ
วิธีแก้ไข หนังสือราชการ เวลาพิมพ์ออกมาแล้วขนาดตัวอักษร (ทั้งหน้า) มักเล็กลงกว่าปกติ

เริ่มจากเข้าไปที่ Page Setup จะอยู่ในหน้า Layout หรือ Double Click ที่ ไม้บรรทัด

ขั้นแรก แก้ margin ใช้สูตร top 2 cm, Bottom 2cm, Left 3 cm,...

16 มิถุนายน 2022

การแก้ไข เพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรใน Forestinfo.forest.go.th
การแก้ไข เพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรใน Forestinfo.forest.go.th

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิ์

เลือกระบบจัดการฐานข้อมูล

เมนูทางซ้ายเลือก "เบอร์โทรติดต่อ"

สำหรับการเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล...

10 มิถุนายน 2022

    ข่าวสารและกิจกรรม

    เกร็ดความรู้