แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 20 กุมภาพันธ์ 2024


พิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที […]