แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 พฤษภาคม 2022


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ่ายถาวร จำนวน 20 แห่ง ของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฯ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กท […]