แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 9 กรกฎาคม 2020


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำโดย นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพรภาคเหนือ) ชุดปฏิการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ หน่วยป้องกันกันและพัฒนาป่าไม้เชียงใหม่และลำพูน ภายใต้การอำนวยการจากนายอำเภอแม่ริม ได้ทำการรื้อถอน บ้านพัก รีสอร์ท ตามมาตรา 25 จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ริม) (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ต.แม่แรม และ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำโดย นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพรภาคเหนือ) ชุดปฏิการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ […]