สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปล่อยขบวนรณรงค์ ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่ารอบคูเมืองเชียงใหม่ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายของไฟป่า และร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *