สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) โดย นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าประชุมประจำเดือนข้าราชการในสังกัดฯและหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) โดย นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าประชุมประจำเดือนข้าราชการในสังกัดฯและหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น