พิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดา ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยสืบไป โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ แนวพระราชดำริการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการครูป่าไม้ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การฟื้นฟูสภาพป่า การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า การพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” แสดงความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *