ประชุมโครงการ STRONG “จิตพอเพียงต้านทุจริต” และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกนก นมะหุต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม โดยว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุม โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต ในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราซการ ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตและโครงการ STRONG- “จิตพอเพียงต้านทุจริต” และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดซื้อกล้าไม้ โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การจัดทำแนวกันไฟ หรือโครงการในลักษณะเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *