สรุปสถานการณ์ด้านป่าไม้


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2565

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน เมษายน 2565

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มีนาคม 2565

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มกราคม 2565

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

60012 (1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2564

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน เมษายน 2564

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มกราคม 2564

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

60012 (1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ตาก    สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2563

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ตาก   สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน เมษายน 2563

ตาก   สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ตาก   สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มกราคม 2563

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

60012 (1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ตาก     สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ตาก     สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2562

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ตาก    สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน เมษายน 2562

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มกราคม 2562

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

60012 (1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน เมษายน 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มกราคม 2561

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

60012 (1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน เมษายน 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มีนาคม 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มกราคม 2560

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษจิกายน 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ตาก   สุโขทัย   กำแพงเพชร

ประจำเดือน เมษายน 2559

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน มีนาคม 2559

ตาก   สุโขทัย    กำแพงเพชร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน มกราคม 2559

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร

60012 (1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน ตุลาคม 2558 

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน กันยายน 2558

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ตาก     สุโขทัย     กำแพงเพชร