ติดต่อเรา


ที่อยู่ : ๑๗๑ หมู่ที่ ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และ facebook ภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

 

แผนที่ที่ตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ส่วนอำนวยการ

    หมายเลขโทรศัพท์  055-511763

    เบอร์ Fax 055-511763

    E-mail : [email protected]

    Website : https://www.forest.go.th/tak4/th/index/

    facebook : www.facebook.com/Forest4tak/

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

    หมายเลขโทรศัพท์ 055-511763

ส่วนจัดการป่าชุมชน

    หมายเลขโทรศัพท์ 055-511763

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

    หมายเลขโทรศัพท์ 055-511763

ส่วนส่งสริมการปลูกป่า

    หมายเลขโทรศัพท์ 055-511763

ศูนย์ป่าไม้ตาก

    หมายเลขโทรศัพท์ 055-511763

    E-mail : [email protected]

ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย

    หมายเลขโทรศัพท์ 055-614840, 055-614841 

    E-mail : [email protected]

ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร 

    หมายเลขโทรศัพท์ 055-711588 

    E-mail : [email protected]