ขอเชิญร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก #รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น https://plant.forest.go.th/ #ข้อมูลลงทะเบียนปลูกต้นไม้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๘,๙๖๑,๖๗๑ ต้น ผู้ลงทะเบียน จำนวน ๓๘๒,๑๕๒ ราย #ต้องลงทะเบียนเพิ่มอีก จำนวน ๑,๐๓๘,๓๒๙ ต้น จะครบตามเป้าหมาย ๑๐๐ ล้านต้น