ขอเชิญร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก #รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น https://plant.forest.go.th/ #ข้อมูลลงทะเบียนปลูกต้นไม้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๘,๙๖๑,๖๗๑ ต้น ผู้ลงทะเบียน จำนวน ๓๘๒,๑๕๒ ราย #ต้องลงทะเบียนเพิ่มอีก จำนวน ๑,๐๓๘,๓๒๙ ต้น จะครบตามเป้าหมาย ๑๐๐ ล้านต้น


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ว16979 >>>ดาวน์โหลด<<<