วันที่ 21พ.ย.2559 นายชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ ได้นำคุณสุเทพ อุนะพำนัก สมาคมนิสิตเก่าคณะบัญชีจุฬาฯ ร่วมดูพื้นที่เพื่อสนันสนุนเงินบริจาคในการปลูกฟื้นฟูป่าในท้องที่ อ.ภูเพียงและอ.นาน้อย จ.น่าน