แจกกล้าไม้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้ทำการแจกกล้าไม้ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”