แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 ตุลาคม 2022


การประชุมแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในการประชุมแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญ […]