แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 4 ตุลาคม 2022


โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน”

3 ตุลาคม 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม“มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒน […]