แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 1 กรกฎาคม 2021


ขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล

“กรมป่าไม้โดยชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย ขยายผลเข้าจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล ในพื้นอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากได้ออกลาดตระเวนพบร่องรอยการลักลอบตัดฟันไม้เทียนทะเล บางส่วนถูกลักลอบขุดล […]


ลักลอบแผ้วถางป่าน้ำตกหินลาด

“จากกรณีพลเมืองดีร้องเรียนมายังชุดพยัคฆ์ไพร ว่ามีกลุ่มนายทุนจากนอกพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักลอบแผ้วถาง ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า โดยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ล่าสุดผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ สั่งการชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ทันที พร้ […]


นายสมบูรณ์ สั่งชุดพยัคฆ์ไพรลงใต้

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการชุดพยัคฆ์ไพรลงใต้ ขยายผลกรณีมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสพบกลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกป่าสร้างรีสอร์ท และมีกลุ่มขบวนการลักลอบขุดล้อมไม้เทียนทะเลเพื่อการค้าทำบอนไซประดับ”ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อ […]


นายทุนเข้าบุกรุกแผ้วถาง ครอบครองพื้นที่ ป่าสงวงแห่งชาติ พื้นที่พังงา

“มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแส กรณีพบนายทุนเข้าไปบุกรุกแผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าสงวงแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อปลูกทุเรียนและสร้างรีสอร์ท โดยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คุมครองช่วยเหลือ ล่าสุดชุดพยัคฆ์ไพรนำกำลังเข้าตรวจสอบพบเอกสาร น.ส. 3ก จำนวน 4 ฉบับ เตรียมประสานสำนักงานที่ดินตรวจสอบละเอีย […]