แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 มิถุนายน 2021


ลงพื้นที่ติดตามงานด้านป้องกันรักษาป่า

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามงานด้านป้องกันรักษาป่า และตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่.2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นโดยมีนายวีรว […]