โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ระดับผู้อำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ 2565


นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ระดับผู้อำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งส่วนแผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดขึ้นตามแนวคิดของผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจด้านนโยบายกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพร้อมทั้งเป็นการทดสอบ สมรรถนะทางร่างกาย การใช้อาวุธของผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 48 ราย ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *