เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)


“ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2563 -2564 พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด – 19”ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (เหยี่ยวดง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky Ranger) สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานปี 2563 – 2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า และนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะเลขานุการ ร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการทั้ง 5 ชุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด – 19 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ทั้ง 4 ภาค ในจังหวัดสำคัญ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ป่าไม้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ภายใต้การกำกับ ดูแลของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสืบสวนสอบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด 19 ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด 19 โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) บูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครอง ในการป้องกันกลุ่มลักลอบทำไม้ และค้าสัตว์ป่า เนื่องจากช่วงสถานการณ์การขณะนี้ กลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ และลักลอบค้าสัตว์ป่า มักฉวยโอกาสกระทำผิดมากขึ้น โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงมหาดไทย ในการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้โดยสะดวก ในกรณีมีเหตุจำเป็นอันเร่งด่วน สำหรับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 12 เมษายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2564 สามารถดำเนินคดีได้720 คดี จับกุมผู้ต้องหา 327 คน ตรวจยึดพื้นที่ 82,479 ไร่ ตรวจยึดไม้ 44,083 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ตรวจยึดสัตว์ป่า 1,092 ตัว ตรวจยึดซากสัตว์ป่า 2809 ซาก 98.7 กิโลกรัม ตรวจยึดพืชป่า 166 กอ มูลค่าความเสียหาย 6,811.96 ล้านบาท

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *