ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 6/2565


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 6/2565 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (video Conference) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลครุภัณฑ์ต่างๆของหน่วยป้องกันรักษาป่า สรุปผลและติดตามการดำเนินการแนวทางการควบรวมหน่วย ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ การสำรวจข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการปรับปรุงการใช้งาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร กรมป่าไม้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น