คุ้มกันไม้สาละวิน


“เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ยังคงปฏิบัติภารกิจคุ้มกันไม้สักของกลางในคดีป่าสาละวินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำไปแปรรูปจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน”นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานอำนวยการ และให้นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหัวหน้าคณะทำงานขนย้ายไม้ของกลางในคดีป่าสาละวิน ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2422/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 24/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 มอบอำนาจให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้สั่งการให้นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ร่วมกับนายคม ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) และนายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ร่วมกับตัวแทนบริษัท เนทเทล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจวัด จัดทำบัญชีไม้ของกลางในคดีป่าสาละวิน เพื่อประกอบการควบคุมการนำไม้ของกลางเคลื่อนที่ ภายในศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี สำหรับการคุ้มกันไม้สักของกลางในคดีป่าสาละวิน

ชุดพยัคฆ์ไพร ได้วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยใช้กำลังพลติดตามขบวนรถบรรทุก และมีชุดเฝ้าระวังทั้งในและนอกขบวน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการติดตามตรวจสอบรถทุกคันที่เคลื่อนย้ายจากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี จนนำไม้ไปส่งมอบให้กับ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อู่บกพหลโยธิน) เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 6-31 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้นำไม้สักของกลางในคดีป่าสาละวิน ไปส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วจำนวน 3,779 ท่อน ปริมาตร 1,602.77 ลูกบาศก์เมตร และจะได้ร่วมกันดำเนินการเป็นการต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *