ขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน


“ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน จากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อแปรรูป นำไปใช้ประโยชน์ในราชการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน”นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2422/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 24/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง)

ในการปฏิบัติงานขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน จากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อแปรรูปใช้ประโยชน์ในราชการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นายคม ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) และเจ้าหน้าที่ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมให้ข้อมูล โดยตั้งแต่วันที่ 6–21 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบไม้สักของกลางให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว จำนวน 1,930 ท่อน ปริมาตร 782.19 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะได้ร่วมกันดำเนินการเป็นการต่อเนื่องต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *