สอบราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (บำรุงป่า) ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ (บำรุงป่า)  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,024 ไร่, ...


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ (หน่วย ปข.7) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (หน่วย ปข.7)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.7 (คอกอ้ายเผือก)


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ (หน่วย ปข.2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (หน่วย ปข.2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว)ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างเรือนเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จ.เพชรบุรี


1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างบำรุงป่าของหน่วยฟื้นฟูฯ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ที่ 1 2.หนังสือแจ้งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่, บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,024 ไร่, ...1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร 2.แต่งตั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลาง 4.กำหนดสัดส่วนราคางาน กล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 215,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 37,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร


1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบฯ 2หนังสือแจ้งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์