แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 มกราคม 2563


หน่วยฯ พบ.2 ดับไฟป่า 3 พื้นที่ ดังนี้

ป่าหลังวัดเขาพระ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี บ้านสระสี่มุม ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 2 พื้นที่