การติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ตรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดพิจิตร แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดสตูล สงขลา นครศรีธรรมราช และชุมพร ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และยโสธร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖