การติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดระยอง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดสระบุรี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครนายก ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท้องที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕