ต้นไม้ในพุทธประวัติ : ต้นประดู่ลาย ประดู่แขก


ต้นไม้ในพุทธประวัติ : ต้นประดู่ลาย ประดู่แขก ต้นไม้ในพุทธประวัติ : ต้นประดู่ลาย ประดู่แขก